Anketa

Je podle vás potřebná trasa D?

Současný levnější návrh

Cena: 24,69 miliard Kč

Druh metra: metro sovětského typu

Délka trasy: ?

Doba jízdy: ?

Počet stanic: 7

Délka nástupiště: stejné jako trasa C

Intervaly: 1/3 intervalu trasy C

Kapacita: ?

Maximální provozní intervaly: 1/3 intervalu trasy C nebo 90 sekund (dosud nebylo rozhodnuto)

Odhad přepravených osob za rok: ?

Původní návrh

Cena: 35 miliard Kč

Druh metra: lehké kolejové metro bez řidiče

Délka trasy: 10,6 km

Doba jízdy: 16 minut

Počet stanic: 10

Délka nástupiště: 100 m

Intervaly: 180 sekund

Maximální provozní intervaly: 90 sekund

Kapacita: 21 000 osob/hodinu

Odhad přepravených osob za rok: 45 milionů