Depo Kačerov

 

        Historicky se jedná o první depo pražského metra, nachází se na území Prahy 4 a zabírá cca 13 ha. Depo je spojeno vlečkou se železniční stanicí Praha-Krč. Zkušební trať o délce 1 417 m je řešena jako splítková kolej s vlečkou. Depo Kačerov je určeno pro obsluhu trasy metra C. Plocha halového komplexu depa, tedy 4 haly, je 30 725 m². Deponovací kapacita je 185 elektrických vozů metra.

 

V halách je celkem 22 kolejí:

  • 15 kolejí pro remizování a provozní ošetření (délka každé koleje  je 210 m)
  • 2 koleje pro mytí a ofukování
  • 5 správkových kolejí

 

        Koleje v hale provozního ošetření jsou v celé délce vybaveny kanály se sníženou boční podlahou, v remizovací hale jsou vybaveny prohlížecími kanály. Hala pro opravy vyšších stupňů a neplánované vyvazovací opravy byla vybavena přesuvnou, hříží a mostovým jeřábem, ale hříž a přesuvna byly zrušeny v roce 2003. Přístavek pomocných provozů je vybaven dílnami pro údržbu agregátů pneumatické, elektrické a mechanické výzbroje elektrických vozů metra.

        K areálu depa patří také depo pomocných trakčních prostředků, kde se provádí údržba a opravy lokomotiv, plocha tohoto depa je 300 m², počet kolejí v hale je 5 o délce 28 m. Nalézá se zde i požární stanice HZS DP-M a další menší objekty.

        V květnu 1999 byla ukončena rekonstrukce osvětlení haly systémem Intelux, roku 2002 téhož měsíce byla ukončena akce zateplení haly B. Při této akci byla provedena oprava vratové stěny (vrata lamelová, světlopropustná), oddělení remizovací haly a haly oprav, včetně zrušení přesuvny. Dále byly v hale B provedeny úpravy vyvolané nasazením nových souprav M1, prodloužení kolejí 37 a 38, vybudování prohlížecích lávek na koleji 38 po délce celé koleje a proveden nový rozvod stlačeného vzduchu, včetně úprav v kompresorové stanici. Tato oprava zajistila bezporuchový rozvod vzduchu pro soupravy M1 a 81-71M.

 

Zdroj: Wikipedie.cz (byla provedena textová úprava a aktualizovaný obsah)