Depo Zličín

 

Depo je umístěno na západním okraji Prahy 5

  • území severní části Třebonic
  • území Zličína

 

        Depo Zličín slouží pro linku B od roku 1994. Rozloha je 18,3 ha, na severní straně ji obklopuje ulice Na Radosti, na západě okružní komunikací R1 a dálnicí D5 na jihu. Z východní strany je depo napojeno dvojkolejnou spojkou do konečné stanice Zličín. Depo je uspořádáno jako koncové s napojením všech hal do kolejiště depa. Depo Zličín zajišťovalo do roku 2001 provoz na trati B, remizování a provozní ošetření 150 elektrických vozů, po té byla kapacita zvětšena na 200. Depo Zličín je vybaveno zkušební tratí s propojením na vlečku firmy Siemens AG v délce 1805 m. Plocha všech hal je 2,3 ha a je zde celkem 23 kolejí.

        Pro deponování souprav je k dispozici 19 kolejí, kolej č. 39 je pro soupravy metra nepoužívaná, protože svou délkou dosahuje pouze pětiny délky soupravy (20 metrů), výjimečně se používá k dočasnému odstavení lokotraktoru během manipulací, má rovněž užší vrata pro vjezd do haly (její existence je z důvodu železniční obsluhy transformátorů a těžkých zařízení v hale depa, které se přes 39. kolej mohou překládat přímo do místa instalace). Další kolej č. 40 slouží jako klasická myčka, č. 41 slouží pro ofukování (čištění proudem vzduchu).

        Kolej č. 42 je pro strojní zálohu. Záložní kolej je zajímavá tím, že v hale na této koleji je přívodní kolejnice, která je neustále pod trakčním napětím, proto slouží pro zálohy. V praxi to vypadá tak, že na koleji stojí souprava a v momentě, když provozní závada jiné soupravy na trase vyžaduje její výměnu nebo nahrazení, vyjede právě tato připravená souprava v několika vteřinách bez pomoci více pracovníků, na rozdíl od vystavení z obecné haly, kde je výjezd z důvodu absence přívodní kolejnice přímo v hale komplikovanější v řádů minut.

Dále je zde takzvaná nová hala, její prostory, tedy koleje č. 19–28, dříve sloužily rekonstruovaným soupravám typu 81-71 M, které nyní jezdí jako jediné na trasách A i B.

        V depu se také nachází objekt, kterému se říká malé depo, koleje č. 8 a 9. V tomto objektu parkují nezávislé trakční prostředky (NTP), které jezdí v noci v tunelu, jako např.servisní,udržbářksé a pomocné práce, nebo slouží k posunu souprav (lokotraktor).

 

Zdroj: Wikipedie.cz (byla provedena textová úprava a aktualizovaný obsah)