Nádraží Veleslavín

Otevření: 6. dubna 2015

Dřívější název: není

Navrhovaný název: Veleslavín

Umístění: šikmo pod ulicí Evropská a železniční stanicí Praha-Veleslavín

Typ stanice: ražená

Nástupiště: ostrovní, trojlodní

Hloubka: 20,4 metru

Eskalátor: ano

Vestibuly: 1

Bezbariérový přístup: ano

Výstupy: ulice Evropská, Vokovická, Veleslavínská, Kladenská, bus a tram Nádraží Veleslavín

Přestup: autobus, tramvaj, vlak

Využití: západní část sídliště Červený Vrch, návazná doprava do: Liboc (Divoká Šárka), sídliště Na Dědině, letiště Václava Havla

Zajímavost: v budoucnu je zde plánovaná modernizace nádraží a prodloužení vlakové trati na Letiště Václava Havla - stanice Nádraží Veleslavín bude sloužit jako přestupní stanice na trasu A při cestě do centra