Depo Hostivař a opravárenská základna metra

 

Depo Hostivař

    Depo Hostivař je v provozu od roku 1985. Nachází se ve Strašnících, Praha 10, opravárenská základna metra a dílny dopravního podniku v Hostivaři a Malešicích. Slouží pro vypravování souprav meter na trasu A. Rozkládá se na ploše 21,5 ha (halová plocha je 34 800 m²), kapacita je 200 souprav.

Je zde celkem 28 kolejí:

 • 20 kolejí pro remizování a provozní ošetření
 • 5 správkových kolejí
 • 1 kolej pro mytí
 • 1 kolej pro ofukování
 • 1 testovací kolej pro zkoušky elektrických vozů

 

    Pro opravy jsou zde patkové zvedáky a hříží a mostovým jeřábem. V blízkosti depa je umístěna požární stanice HZS DP-M. Z vjezdového zhlaví depa odbočuje kolej k opravárenské základně metra.

Opravárenská základna metra

Areál OZM je umístěn v lokalitě Prahy 10 v přímé návaznosti na areál DH v prostoru východně od páteřní komunikace na ploše cca 7,5 ha. Stavba byla projektována pro kompletní zajištění opravárenské základny metra v oblasti tří samostatných celků:

 • opravna vozidel metra
 • opravna transformátorů
 • opravna elektrických točivých strojů


Opravna vozidel metra
Kapacita opravny vozidel byla projektována na zabezpečení provozuschopnosti vozového parku o inventárním
stavu 900 vozidel (výroba bývalý SSSR), tj. na provedení 250 středních a generálních oprav ročně při dvousměnném provozu. Komplex opravny lze rozdělit na halový komplex (23 980 m2), přístavek (4 408 m2) a ostatní (515 m2), z čehož v zastavěné ploše zaujímají technologické prostory 25 010 m2, sociální prostory 2 979 m2 a administrativní prostory 914 m?. Technologický prostor opravny vozidel je koncipován na boxový způsob dílenských oprav. Je vybaven přesuvnou, mostovými jeřáby (dálkové ovládání), dále je zde opravna skříní, opravna podvozků a dvojkolí, lakovna vozů, dílny pro mechanickou, elektrickou a pneumatickou výzbroj vozů (včetně zkušebního zařízení) a moderně koncipovaná zkušebna vozů, vybavená veškerým potřebným diagnostickým zařízením.

V polovině roku 1993 byl v opravně elektrických vozů zahájen ověřovací provoz projektované technologie oprav dvojkolí podvozků, skříní vozů, lakovny a ostatních souvisejících zařízení.
Kolaudace dokončených objektů a provozních souborů proběhla dne 20.6.1994, opravna vozidel je v plném provozu s předpokládaným rozšířením kapacity oprav na cca 200 vozů/rok při jednosměnném provozu. V říjnu 2001 dokončena rekonstrukce osvětlení halového komplexu systémem Intelux.

Opravna transformátorů
Do objektu opravny vozidel je zařazena část opravny transformátorů. V současné době je v el. stanicích provozováno 77 ks trakčních vzduchových transformátorů a 215 ks distribučních vzduchových transformátorů. Na základě výsledků kontroly jejich elektrických parametrů na provozních místech v elektrických stanicích jsou transformátory přiváženy k opravě do OZM.

Opravna elektrických strojů točivých
Je součástí OZM, je umístěna na celkové ploše 5 250 m2 a rozhodnutí o tom, že uživatelem OZM II, část elektrické stroje točivé budou DP-Elektrické dráhy, nyní JSVT (opravna tramvají 12 700 m2) vyvolalo zásadní změny koncepce využití, vyplývající z požadavku nového uživatele na racionální využití stávající provozní plochy pro opravárenskou činnost. Dle schváleného technického řešení OEST zajišťuje tyto činnosti:

 • opravy trakčních motorů a motorgenerátorů tramvají
 • opravy trakčních motorů a motorů kompresorů metra
 • opravna malých stejnosměrných motorů
 • navijárna točivých elektrických strojů
 • impregnační stanice
 • zkušebna elektromotorů
 • opravna komponentů podvozků tramvají

 

Zdroj: Wikipedie.cz (byly provedeny grafické úpravy a aktualizovaný obsah)