Technické novinky DÚR - 2011

22.07.2012 10:58

 

 
 
 

Co přinese nový systém cestujícím?

Komfort cestování:

 • Automatický provoz vlaků bez řidiče nabízí větší plynulost jízdy a tím větší komfort cestování
 • Průchozí vlakové jednotky nabízí více prostoru a lepší pohyb cestujících.
  Celý prostor je přehledný (odpadá kabina strojvedoucího)
 • Plynulé přizpůsobení intervalu přepravní poptávce, minimalizuje přeplňování vlaků ve špičkách

Bezpečnost:

 • Bezpečnostní stěna oddělující nástupiště a vlak zabraňuje pádu cestujících a předmětů pod vlak
 • Hlásky SOS na nástupišti i ve vozech se spojením na dispečink dovolují cestujícímu okamžité spojení s dispečinkem v případě nouze
 • Kamerový dohled na nástupišti i ve vozech zvyšuje bezpečnost cestujících a odrazuje nežádoucí individua (zloději, vandalové atp.) od jejich činnosti
 • Uzavřený odbavovací systém (turnikety) zabraňuje vstupu do placeného prostoru metra bez zaplacení jízdného

 

 

 
 
 

Co přinese nového v technologickém vybavení?

Trakce:

 • Vrchní odběr el. energie (pantograf a pevná trolej) umožňuje za určených podmínek vstup do kolejiště bez vypínání trakce (např. při nočních pracích a evakuaci). Otvírá možnost pokračování trasy do regionu po povrchu.
 • Napájecí napětí 1500 V ss dovoluje snížit počet měníren el. trakce Méně kabelů a tím nároků na kabelové prostory a konstrukce

Provoz:

 • Provoz vlaků na trase D bude bez obsluhy (bez strojvedoucích) v režimu UTO (Unattended Train Operation) dle ČSN EN 62267 – systém CBTC
 • Moderní lehké vlakové soupravy s možností provozu delších nebo kratších vlaků, s možností průchodnosti jednotek mezi vozy.
 • Online diagnostika vlakové soupravy s přenosem dat na dispečink pro vyšší spolehlivost vlaku

Stanice:

 • Optimalizace všech prostor stanice s důrazem na investiční a provozní náklady
 • Materiálové a designové řešení prvků veřejné části stanice s ohledem na provozní údržbu a životnost

 

 

 
 
 

Technologie CBTC (Communication-Based Train Control)

Automatický řídicí a zabezpečovací systém založený (dnes běžně) na radiovém přenosu spojujícím vlaky metra s traťovým zařízením a centrálním dispečinkem a doplňkovým radiovým spojením s pracovními vlaky.

Spolehlivost a efektivita

 • Menší počet fyzických součástí systému (návěstní signalizace atp.) – vysoký stupeň komputerizace
 • Liniový (nepřetržitý) vysokokapacitní přenos dat mezi vozovou a traťovou částí – v případě nebezpečí rychlá odezva na vzniklou situaci
 • „Pohyblivý“ blok oproti „pevnému“ u klasických systémů – dovoluje pružně zkracovat/prodlužovat interval v závislosti na poptávce

Bezpečnost:

 • Monitoring všech zařízení a vlaků v reálném čase – možnost okamžitého zjištění problému
 • Vždy zajištěna optimální vzdálenost mezi vlaky díky pohyblivému bloku
 • Záloha klíčových i vedlejších částí systému redundancí při výpadku některé součástí

Nenáročná a levnější údržba

 • Diagnostika vlaků na dálku z centrálního dispečinku v reálném čase – rychlejší odezva
 • Méně fyzických zařízení na trati – menší nároky na údržbu
 • Méně kabeláže a datových vodičů
 • Organizační oddělení vlastního provozu metra (tj. technologie uceleného dopravního systému) od dalšího technologického vybavení pro provoz stanic (vzduchotechnika, eskalátory apod.)

 

 Veškeré výše uvedené technologie jsou přehledně doloženy v rámci přiloženého prezentačního materiálu Metro_D_MP_Technologie.

 

Zdroj: novemetro.cz