Nová koncepce provozu a technologie metra DÚR - 2011

22.07.2012 10:38

Metro

        Trasa D je čtvrtým diametrem v síti metra. Jejím cílem je v časovém horizontu územního plánu hlavního města Prahy zajistit radiální cesty z oblasti Krče, Lhotky a Libuše a rozvojových území na jižním okraji Prahy provozním úsekem metra I.D Depo Písnice - Náměstí Míru.

        První provozní úsek trasy D zlepší provozní situaci na trase C převedením části přepravní zátěže z trasy C na trasu D. Tím se částečně sníží obsazenost souprav na trase C.
        Hlavní přínos prvního provozního úseku trasy D je však třeba hledat v nahrazení silné stopy autobusové dopravy vedené ulicí Vídeňskou a poklesu silného zatížení stanice Kačerov. Zároveň lze očekávat i snížení objemu přestupujících cestujících ve stanici Muzeum.

        Nezanedbatelnou výhodou je i odstranění provozní zranitelnosti trasy C na Nuselském mostě a možnost náhradní dopravy metrem v případě mimořádné situace.

        V oboru řešených stanic bude přestupní stanicí s trasou C stanice Pankrác a s trasou A stanice Náměstí Míru. Všechny stanice jsou se 2 vestibuly, respektive výstupy pro veřejnost, kromě stanice Písnice, která je jednovestibulová.

Metro        Výstupy stanic jsou vybaveny eskalátory, v kombinaci se šikmým výtahem, výtahy, případně kombinací schodiště a výtahu. Bezbariérový přístup je zajištěn ve všech stanicích. Provozní propojení trasy I.D se stávající sítí metra je jednokolejnou traťovou spojkou mezi stanicí Olbrachtova na trase D a stanicí Pankrác na trase C. Spojka je řešena jako samostatný jednokolejný ražený tunel. Stanice Nové Dvory a Náměstí Míru, Libuš, Nemocnice Krč a Náměstí bratří Synků jsou stanice s ostrovním nástupištěm. Stanice Olbrachtova je dvoulodní stanice, která ale svým charakterem odpovídá principu stanic s ostrovním nástupištěm (přímý přístup na obě hrany nástupiště z jedné úrovně). Stanice Depo Písnice, Písnice, Nádraží Krč, a Pankrác budou s bočními nástupišti.

        Stanice hloubené jsou Písnice, Libuš, Nemocnice Krč, Náměstí bratří Synků, zahloubenou povrchovou stanicí je stanice Depo Písnice a stanice Nádraží Krč je na mostě. Stanice Nové Dvory, Pankrác a Náměstí Míru jsou jednolodní ražené a Olbrachtova stanice dvoulodní.

        Nová trasa D z hlediska provozního a technického bude autonomním systémem, který je technicky nekompatibilní se stávající provozem. Kompatibilita nového automatického metra se stávajícím metrem bude zachována pouze pro průjezd stávajících vozidel nezávislé trakce používané pro údržbu metra po trati trasy D a naopak. Pro obsluhu a údržbu trati bude sloužit depo Písnice, pro řízení provozu společný dopravní a technický dispečink umístěný u stanice Nádraží Krč.

 

Zdroj: novemetro.cz